Thứ năm, Ngày 17 Tháng 04 Năm 2014
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 70  
 
2 6 6 9 1 7
 
 
Tin tổng hợp
Lập kế hoạch cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2012

Số tư liệu: 4381/BGDĐT-CSVCTBTH
Ngày ban hành: 06-07-2011
Tệp đính kèm: 4381CSVC.rar

Kính gửi:  Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh và
             thành phố trực thuộc trung ương

 Thực hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2012 như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) và mua sắm thiết bị dạy học (TBDH)  năm 2010 và ước thực hiện năm 2011

a) Căn cứ đánh giá

- Nhiệm vụ phát triển quy mô, mạng lưới và mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của địa phương hàng năm

- Kế hoạch chi đầu tư XDCB và mua sắm TBDH của ngân sách địa phương cân đối cho giáo dục đào tạo năm 2010 và năm 2011 được hội đồng nhân dân thông qua và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao.

- Các chương trình, dự án đầu tư XDCB và mua sắm TBDH năm 2010 và 2011 của địa phương do trung ương phân bổ (đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012; chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo; các chương trình, dự án đầu tư cho giáo dục và đào tạo lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án sử dụng nguồn vốn ODA…).

- Các tiêu chuẩn, định mức về XDCB và TBDH quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; các Quyết định: số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 về quy chế công nhận trường tiểu học (TH) đạt chuẩn quốc gia; số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 về quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 về ban hành điều lệ trường trung học cơ sở; số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 về ban hành điều lệ trường tiểu học; số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 về ban hành điều lệ trường mầm non và các thông tư ban hành danh mục TBDH tối thiểu; Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Khoa học và Công nghệ và Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường TH, trường THCS và trường THPT.

b). Nội dung và yêu cầu đánh giá

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Nguồn: Bộ giáo dục & Đào tạo

Ngày 13/07/2011
 
[ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 

 PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP
Website này nhà trường không dùng nữa, trang web chính thức là http://thcsphanboichau.edu.vn